//////
You are here: Home >Archive for the ‘Gucci’ Category

KOLEJNY ZWROT W HISTORII FIRMY

Nabycie przez Investcorp 50- procentowego pakietu w Guccim wy­znaczyło kolejny zwrot w historii rodzinnej firmy. Po raz pierwszy odkąd Guccio Gucci założył firmę ktoś z zewnątrz wszedł w posiadanie udzia­łów i od razu tak znacznego ich pakietu. A co najważniejsze, Investcorp nie był pojedynczą osobą, lecz wyrobioną, pozbawioną sentymentów instytu­cją finansową nastawioną na zyski – choć miał się wykazać większą cier­pliwością i zrozumieniem niż wiele innych instytucji w podobnej sytuacji. Ostatnie spotkanie z Aldem miało miejsce w biurach prawniczych w Genewie.  Prawnicy i bankowcy z Investcorpu nie mogli uwierzyć, że w […]

KONIEC CIĄGNĄCEGO SIĘ PROCESU

Zakończyło to proces, który ciągnął się przez ponad półtora roku, był jednym z najdłuższych, najbardziej skom­plikowanych i utrzymanych w największej tajemnicy operacji w historii bankowości inwestycyjnej. Na szczęście aż do samego końca nikt się niczego nie dowiedział – wspominał Swanson. – A przecież przez ponad półtora roku pracowali dla nas prawnicy, bankierzy, specjaliści od znaków handlowych. Normalnie we Włoszech wystarczy kichnąć, a już wszyscy o tym wiedzą! Któregoś dnia zdarzyło się nawet tak, że w jednym pokoju Investcorp zamykał transakcję kupna kolejnego pakietu udziałów od jednego z kuzy­nów, a w drugim ekipa programu „60 […]

PORA NA OSTATNI RUCH

Teraz Investcorp musiał jeszcze kupić siedemnastoprocentowe udziały Aida w Gucci America, których brakowało mu do osiagnięcia pięćdziesię­cioprocentowego pakietu w Guccim. Paul Dimitruk skontaktował się z Morantem. Pora na ostatni ruch, na Aida. W styczniu 1989 roku Morante poleciał concordem do Nowego Jorku, gdzie spotkał się z Aldem w jego mieszkaniu w pobliżu sklepu Gucciego na Fifth Avenue. Aldo nie miał wstępu do głównych biur Gucciego, więc uma­wiał się na służbowe spotkania u siebie w domu. Morante zjawił się późnym popołudniem. Gospodarz osobiście otworzył drzwi i zaprosił go z gracją do elegancko umeblowanego […]

PRZYGOTOWANIE DO NATARCIA NA POZOSTAŁYCH GUCCICH

Tymczasem Morante szykował się do natarcia na pozostałych kuzy­nów Maurizia. W tamtym czasie bracia Paola, Roberto i Giorgio, kontro­lowali po 23,3 procent w Guccio Gucci SA, bo w 1985 roku Aldo przeka­zał im swoje udziały. Byli też w posiadaniu każdy po 11,1 procent w Gucci America oraz, podobnie jak Paolo, różnej wielkości udziałów mniejszościowych w każdej z zagranicznych spółek. Aldo zachował 16,7 procent udziałów w Gucci America oraz udziały w spółkach zagranicz­nych. Morante spotkał się z Robertem Guccim w ozdobionych freskami biurach srogiego florenckiego prawnika Guccich, Graziana Bianchiego – mrocznej, […]

DO WŚCIEKŁOŚCI

Paolo, doprowadzony do wściekłości próbami ograniczenia jego swo­body używania własnego nazwiska, chwycił arkusze umowy, rzucił je w powietrze i wyszedł. Na bankierów i prawników posypała się lawina kartek. Morante skontaktował się z Mauriziem, który spokojnie oczekiwał podpisania umowy. Gdy dowiedział się od Andrei, że pojawił się problem, jego przyjaciel­ski entuzjazm zmienił się w dziką furię; zacisnął wargi w cienką kreskę, a wesołe, błękitne oczy zrobiły się lodowato zimne. Powiedz temu całemu Paulowi Dimitrukowi, że jeśli nie zawrze transakcji, będę go włóczył po sądach do końca życia – wysyczał Mauri­zio, a Morante aż […]

NASTĘPNY KROK

Następnym krokiem było przedstawienie Maurizia Nemirowi Kirdarowi, który, nim sprawy pójdą dalej, miał podjąć ostateczną decyzję. Kirdar miał zwyczaj nawiązywania kontaktów biznesowych podczas kolacji – al­bo w jednej z wygodnych jadalni Investcorpu, albo w jakiejś wyśmienitej restauracji. Wolał poznawać potencjalnych partnerów w swobodnej, towa­rzyskiej atmosferze niż podczas sztywnego spotkania służbowego. Zapro­sił Maurizia do Harry’’s Bar – wytwornego prywatnego klubu słynącego ze smakowitej, włoskiej kuchni oraz doskonałej obsługi. W otoczeniu powściągliwego luksusu sali restauracyjnej Harry’s Barzjego drewnianymi podłogami, okrągłymi stolikami, wygodnymi, obitymi perkalem krzesłami i łagodnym oświetleniem – mężczyźni szacowali się na­wzajem. […]

POTRZEBNY TRZECI GRACZ

Morante pojął, o co chodzi – ma znaleźć trzeciego gracza, który odku­pi udziały krewnych Maurizia i razem z nim zajmie się reformą Gucciego. Morante zrozumiał również, że Maurizio — mimo pozorów zamożno­ści – ma kłopoty finansowe. Zapytał go, z czego byłby gotów zrezygno­wać, by zwiększyć swoją płynność finansową i poprawić pozycję negocja­cyjną z potencjalnymi, nowymi partnerami. To, czego się dowiedział, zaskoczyło go: Maurizio, wraz z Domeni- kiem De Solem oraz małą grupą inwestorów po cichu przejął kontrolę nad szacownym, amerykańskim luksusowym domem towarowym B. Altman & Company założonym pod koniec lat sześćdziesiątych […]

error: Content is protected !!