//////
You are here: Home > Gucci > CHĘĆ ZEMSTY NA MAURIZIU

CHĘĆ ZEMSTY NA MAURIZIU

Sytuacja Aida sprawiła, że Paolo jeszcze usilniej dążył do zemsty na Mauriziu, który – jego zdaniem – po prostu go oszukał. Na swoim biurku w Rzymie rozłożył dokumenty dotyczące wszystkich spółek Gucciego w „rajach podatkowych”, w tym fotokopie wyciągów bankowych i szcze­gółowy opis kupna „Creole” za fundusze przekierowane do Anglo-American Manufacturing Research z siedzibą w Panamie. Paolo wysłał kopie akt do każdego, kto mu tylko przyszedł do głowy: do Prokuratury Gene­ralnej Republiki Włoskiej; do policji skarbowej; do biura inspektora po­datkowego; do ministerstwa sprawiedliwości i ministerstwa finansów oraz do czterech czołowych w tamtym okresie partii politycznych. Na wszelki wypadek wysłał też cały materiał do Consob, agencji nadzorującej włoską giełdę, odpowiednika amerykańskiej SEC, Komisji Papierów Wartościo­wych i Giełd. W październiku florencki prokurator Ubaldo Nannucci wy­słuchał zeznań Paola, który zdał mu sprawę ze wszystkiego, co wiedział.

Leave a Reply

error: Content is protected !!