//////
You are here: Home > Gucci > KOLEJNA WOJNA

KOLEJNA WOJNA

  • Znowu zaczęli wojnę .Aldo usłyszał ode mnie, że musi zachowywać się racjonalnie i uczciwie. Jeśli pójdzie do są­du, to będę z nim walczył. Powtarzał mi, że podoba mu się to, co robię, że widzi i docenia zaprowadzanie porządku. Moim zdaniem, to synowie na- mieszali mu w głowie, chociaż sam w kółko powtarzał, że w jego opinii to głupcy. Pozwał nas, więc go wyrzuciłem — tłumaczył rzeczowo De Sole.Za aprobatą Maurizia zakazał seniorowi rodu wstępu do budynku i wydał specjalne oświadczenie prasowe, w którym informował, że kie­rownictwo Gucciego „postanowiło zakończyć działalność Aida Gucciego w firmie”. Dalej stwierdzał, że Aldo Gucci dostał polecenie „nie podej­mowania żadnych dalszych kroków w imieniu firmy” w związku z zamę­tem w kwestii reprezentacji przedsiębiorstwa. Następnie Gucci America pozwał Aida i Roberta pod zarzutem rzekomego wyprowadzenia ponad miliona dolarów z kasy spółki na cele prywatne.

Leave a Reply

error: Content is protected !!